தொடர்பு கொள்ள முகவரி

பெயர் பதவியின் பெயர் முகவரி
திரு. K. நந்தகுமார் இ.ஆ.ப. செயலாளர் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
எண். 3, தேர்வாணைய சாலை, வ.உ.சி நகர்,
சென்னை – 600 003.
திரு. R. சுதன் இ.ஆ.ப.. தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
எண். 3, தேர்வாணைய சாலை, வ.உ.சி நகர்,
சென்னை – 600 003.
தகவல் உரிமை சட்ட அலுவலர்கள் பார்க்க
நோடல் அதிகாரி, முதலமைசரின் தனிபிரிவு விண்ணப்பங்கள் பார்க்க
குறைதீர்ப்பு மையம் பார்க்க
கட்டணமில்லா தொலைபேசி 1800 419 0958
அலுவலக தொலைபேசி (12 Lines)
தொலை நகல் +91-44-25300598
மின் அஞ்சல் coetnpsc.tn@nic.in/contacttnpsc@gmail.com