தேர்வாணைய அலுவலகக் கட்டடம்

தேர்வாணையத்தலைவர் தேர்வு நடைமுறையை ஆய்வு செய்கிறார்

விண்ணப்பதாரர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்படுகிறது

விண்ணப்பதாரர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்படுகிறது

தெரிவாளர்களுக்கு கலந்தாய்வின் நடைமுறைகள் விளக்கப்படுகிறது

தேர்வாணையத்தலைவர் கலந்தாய்வின் நடைமுறையை ஆய்வு செய்கிறார்

தெரிவாளர் தேர்ந்தெடுத்த பதவி மற்றும் துறையை உறுதி செய்கிறார்

தெரிவாளர்கள் துறை ஒதுக்கீடு ஆணையை காண்பிக்கின்றனர்

தேர்வாணையத்தின் வரவேற்பறை

அலுவலகத்திற்குள் நுழையும் அனைவருக்கும் பயோமெட்ரிக் அணுகலுடன் கூடிய ​​நுழைவு பாதுகாப்பு அமைப்பு

அலுவலகத்திற்குள் நுழையும் வாகனங்களுக்கான பாதுகாப்பு நுழைவு