செய்தி வெளியீடுகள்

Press No. Date Press Release View
66/2021 26/11/2021 தமிழ்நாடு வேளாண் விரிவாக்க சார்நிலை பணிகளில் அடங்கிய உதவி வேளாண் அலுவலர் பதவி தொடர்பான மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
65/2021 24/11/2021 உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் பதவி தொடர்பான மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
64/2021 22/11/2021 2021-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் பருவத்திற்கான துறைத் தேர்வுகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
63/2021 19/11/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத் தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
62/2021 19/11/2021 ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகளுக்கான தேர்வு-IV (தொகுதி-IV-ல் அடங்கிய) இளநிலை உதவியாளர் / கிராம நிர்வாக அலுவலர் பதவிகளுக்கான மூன்றாம் கட்ட மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
61/2021 18/11/2021 2015-2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாடு தடயஅறிவியல் சார்நிலை பணிகளில் அடங்கிய இளநிலை அறிவியல் அலுவலர் பதவிகளுக்கான மூன்றாம் கட்ட சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
60/2021 11/11/2021 ஒருங்கிணைந்த நிலவியலாளர் சார்நிலைப் பணி கள் பதவி 2021ற்கான எழுத்துத்தேர்வின் (கொள்குறி வகை) நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
59/2021 09/11/2021 இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் நிலை மொழித் தேர்வுகளுக்கான வாய் மொழித் தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
58/2021 09/11/2021 தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் துறையிலுள்ள உதவிப் பிரிவு அலுவலர் (மொழிபெயர்ப்பு )பணியிடங்களுக்கான மூன்றாம் கட்ட சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
57/2021 03/11/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத்தேர்வின் மறுத்தேர்விற்கான கொள்குறி வகை தேர்வின் உத்தேச விடைகள் - தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
56/2021 28/10/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத் தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
55/2021 28/10/2021 IAS/IPS/IFS அதிகாரிகளுக்கான அரையாண்டு மற்றும் மொழித் தேர்வு – அக்டோபர்-2021 க்கான நேர்க்காணல் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
54/2021 27/10/2021 தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையில் அடங்கிய முதல்வர், தொழிற்பயிற்சி நிறுவனம் / பயிற்சி உதவி இயக்குநர் பதவிகளுக்கான எழுத்துத் தேர்வின் (கொள்குறிவகை) நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
53/2021 26/10/2021 இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் (டேராடூன்) ஜீலை 2022 ஆம் பருவத்தில் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி நீட்டிப்பு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
52/2021 26/10/2021 இரண்டாம் நிலை அரசு உதவி வழக்கு நடத்துநர் பதவிக்கான எழுத்துத் தேர்வின் (முதல்நிலை கொள்குறிவகை) நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
51/2021 07/10/2021 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்திற்கு அருணாச்சல பிரதேச தேர்வாணையத்தில் இருந்து மாண்புமிகு உறுப்பினர் வருகை புரிந்து தேர்வாணைய நடைமுறைகளை குறித்து தேர்வாணைய குழுவுடன் கலந்து ஆலோசனை தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
50/2021 06/10/2021 தமிழ்நாடு சிறை பணிகளில் அடங்கிய சிறை அலுவலர் பதவிக்கான நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
49/2021 28/09/2021 ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகளுக்கான தேர்வு-IV - இரண்டாம் கட்ட மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
48/2021 25/09/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத் தேர்விற்கான கொள்குறி வகை தேர்வின் உத்தேச விடைகள் - தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
47/2021 23/09/2021 தொகுதி 1 தேர்விற்கு தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ்களை இணையவழி பதிவேற்றம் செய்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
46/2021 23/09/2021 தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்பட்ட வெவ்வேறு பதவிகளுக்கான எழுத்து தேர்வு முடிவு மற்றும் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
45/2021 08/09/2021 ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் சார்நிலை பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான எழுத்து தேர்விற்கான நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
44/2021 14/08/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத் தேர்விற்கான தேர்வு மையம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
43/2021 14/08/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத் தேர்விற்கான மாற்றியமைக்கப்பட்ட தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
42/2021 13/08/2021 ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான கலந்தாய்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
41/2021 13/08/2021 மே-2021 –ம் ஆண்டு துறைத் தேர்விற்கான தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
40/2021 13/08/2021 தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் துறையில் உள்ள உதவி பிரிவு அலுவலர் (மொழிப் பெயர்ப்பு) பதவி தொடர்பான மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
39/2021 13/08/2021 ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் சார்நிலை பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான தேர்வு நடைபெறும் நாள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
38/2021 05/08/2021 தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ் படிவம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
37/2021 05/08/2021 கணினி வழி துறைத்தேர்விற்கான மாதிரி தேர்வு மற்றும் காணொளிக்காட்சி தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
36/2021 31/07/2021 ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு - 1 (தொகுதி 1)ல் அடங்கிய பணிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வெழுதிய விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ் பதிவேற்றம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
35/2021 30/07/2021 இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் (டேராடூன்) ஜனவரி 2022 ஆம் பருவத்தில் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
34/2021 28/07/2021 உதவி இயக்குநர் பதவி மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பதவிக்கான நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
33/2021 20/07/2021 டிசம்பர்– 2020 ஆம் பருவத்தில் நடைபெற்ற துறைத்தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
32/2021 16/07/2021 தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் புதிய தேர்வாணைய உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
31/2021 14/07/2021 தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்திற்கு புதிய தேர்வாணைய உறுப்பினர்கள் நியமனம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
30/2021 13/07/2021 மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர், நிலை-II, 2013-2018 பதவிக்கான நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
29/2021 05/07/2021 இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை மொழித்தேர்வுகளுக்கான வாய்மொழித் தேர்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
28/2021 01/07/2021 மே – 2021 ஆம் பருவத்திற்கான துறைத்தேர்வுகள் நடைபெறும் நாட்கள் தெரிவித்தல் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
27/2021 01/07/2021 மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர், நிலை-II, 2013-2018 பதவிக்கான நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
26/2021 30/06/2021 கொரோனா நிவாரண பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு தேர்வாணைய பணியாளர்களின் ஒரு நாள் ஊதியத்தை வழங்குதல் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
25/2021 29/06/2021 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் தேர்வாணைய ஊழியர்கள் / அலுவலர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது தொடர்பான செய்தி வெளியீடு View
24/2021 24/06/2021 Press release relating to assuming Charge of Tmt.P.Uma Maheswari I.A.S as Secretary and Thiru. Kiran Gurrala I.A.S as Controller of Examinations of Tamil Nadu Public Service Commission View
23/2021 16/06/2021 Press release relating to new Appointments of Secretary and Controller of Examinations of Tamil Nadu Public Service Commission View
22/2021 16/06/2021 Press release relating to extension of last date for applying and postponement of Rashtriya Indian military college (Dehradun, January- 2022 term)-Entrance Exam View
21/2021 08/06/2021 Press release relating to postponement of Rashtriya Indian military college (Dehradun, January- 2022 term)-Entrance Exam View
20/2021 29/05/2021 Press Release Relating to postponement of the Oral Test/ Counselling/Examination for the following posts 1. Motor Vehicle Inspector Grade II-Oral Test 2.Combined Engineering Services Examination – Counselling 3. Exam date and Extension of last date for applying for Departmental Examinations, May 2021. View
19/2021 24/05/2021 PRESS RELEASE - with profound grief we inform the sad demise of the Honorable member Thiru.A.S.SUBRAMANIYAN of TNPSC View
18/2021 12/05/2021 Press release relating to Departmental Examinations, December 2020 - Results and extension of last date for applying for Departmental Examinations, May 2021. View
17/2021 08/05/2021 Press release relating to Postponed of following Examinations. 1. Combined Civil Service Examination –I (main written examination) 2. Combined Engineering Subordinate Services 3. Rashtriya Indian military college (Dehradun, January- 2022 term)-Entrance Exam View
16/2021 28/04/2021 Press release relating to Oral Test for the post of motor Vehicle Inspector, Grade-II in the Tamil Nadu Transport Subordinate Service (2013-2018) View
15/2021 20/04/2021 Press release relating to downloading of Answer script for the post of Group-1 Examination View
14/2021 10/04/2021 Press release relating to Departmental examination May - 2021 Revised Syllabus/Pattern . View
13/2021 10/04/2021 Press Release relating to uploading of Documents/Certificates by the candidates admitted provisionally to the Written Examination for the post of Assistant Section Officer (Translation) in Tamil Development and Information Department (Notification No. 31/2019 dated 08.11.2019) View
12/2021 10/04/2021 Press release relating to Assistant Agricultural Officer and Assistant Horticultural officer, Assistant director of horticulture and horticultural officer and Agricultural officer (extension) written examinations to be held on 17.04.2021, 18.04.2021 FN & AN and 19.04.2021 FN View
11/2021 16/03/2021 Press release relating to publication of list of candidates provisionally admitted to Certificate Verification for the posts of (1) Assistant Director (Women candidate only) in the Department of Social Welfare and Nutritious Meal Programme in the Tamil Nadu General Service, 2018-2019 (2) Assistant Director of Industries and Commerce (Technical) & Assistant Superintendent (Chemical Wing) in the Department of Micro, Small and Medium Enterprises [EI(1)] Department included in Tamil Nadu Industries Service, 2019 View
10/2021 11/03/2021 Tentative Answer Keys for the objective type questions relating to Departmental examinations- December 2020 which was held from 14.02.2021 to 21.02.2021 View
09/2021 25/02/2021 Press release relating to publication of the following:                                                              1.) List of candidates admitted provisionally to the Oral Test for the post of Junior Scientific Officer in Forensic Sciences Department                                                                    2.) Details of Marks and Rank position secured by the candidates for the post of Assistant Section Officer (Translation) in the Tamil Development and Information Department View
08/2021 15/02/2021 Press Release relating to uploading of Documents/Certificates by the candidates admitted provisionally to the Main Written Examination for the posts included in Combined Civil Services - I Examination (Group I Services) - From 16.02.2021 to 15.03.2021 View
07/2021 09/02/2021 Press release relating to publication of the following: List of candidates admitted provisionally to the Main Written Examination for the Posts included in Combined Civil Services - I Examination (Group I Services) 2018-2020 List of candidates admitted provisionally to the Oral Test - Phase II for the Posts included in Combined Engineering Services Examination View
06/2021 02/02/2021 Press release relating to counselling for the post of Veterinary Assistant Surgeon in Tamil Nadu Animal Husbandry Service (Counselling dates: 05.02.2021 and 06.02.2021) View
05/2021 30/01/2021 Press release relating to Oral Test for the posts of Drugs Inspector in The Tamil Nadu Medical Service and Junior Analyst in the Drugs Testing Laboratory in the Tamil Nadu Medical Subordinate Service, 2017-2020 View
04/2021 12/01/2021 Press release relating to Oral Test for the post of Civil Judge in the Tamil Nadu State Judicial Service. View
02/2021 07/01/2021 Press release relating to Certificate Verification - Phase II relating to Assistant Director and Child Development Project Officer in the Tamil Nadu General Service. View
01/2021 06/01/2021 Press release relating rescheduling of Oral Test scheduled to be held on 28.01.2021 for the post of Veterinary Assistant Surgeon in Tamil Nadu Animal Husbandry Service on account of Public Holiday (Thai Poosam) declared by Government. View